• DSCN4418NL_.png
  • DSCN4418NR.png
  • DSCN4425NL.png
  • DSCN4425NR.png
  • DSCN4431N.png
  • DSCN4436ZR.png
  • DSCN4440ZL.png
  • DSCN4440ZR.png
  • DSCN4448Z.png
  • DSCN4449ZL.png

HISTORIE

De ATV Koedijk bestaat sinds 1972.

In het begin van de zeventiger jaren werd het vaarpoldergebied Geestmerambacht verkaveld en opnieuw ingedeeld in grote percelen.
Voor de boeren en tuinders betekende dit schaalvergroting en omschakeling naar gemechaniseerde bedrijfsvoering en veel kleine boeren en tuinders in het gebied hebben hun bedrijfje beëindigd in die jaren.
De gemeente Alkmaar legde ook een claim op een deel van het gebied vanwege gebrek aan bouwruimte in de eigen gemeente. In 1972 werd de toenmalige gemeente Koedijk geannexeerd en werd gestart met de bouw van de wijken de Mare, de Horn en Daalmeer. 
Voor 1972 waren al veel Koedijkers actief met tuinieren in de polder en vanwege de verkaveling werden de mogelijkheden om te tuinieren voor deze mensen drastisch ingeperkt. De tijd was toen wel rijp voor een volkstuinvereniging en deze is in 1972 opgericht. Het ledenbestand was in de beginjaren voornamelijk van het dorp zelf, een mengelmoes van ex beroepstuinders, doorgewinterde (hobby) tuinders en ook "import" uit de nieuwbouw.
Een van de zeven oorspronkelijke bruggen van het daalmeerpadHet eerste tuincomplex van de vereniging was gelegen aan het Daalmeerpad, de fiets en wandel verbinding tussen Koedijk en Sint Pancras met zijn 7 karakteristieke hoge bruggen over de sloten. De exacte locatie was een de ringsloot van de Daalmeer, waar nu de Theemsstraat ligt.
Op de plaats van het oude, 6 tegels brede Daalmeerpad, ligt nu een nieuw "Daalmeerpad", breder en aangepast aan de huidige tijd. De 7 hoge bruggen zijn verdwenen en vervangen door lage bruggen die op de fiets zonder aanloop genomen kunnen worden.

Sinds 1982 beheert de vereniging 2 tuincomplexen. Een complex is gelegen in het noordelijk gedeelte van Koedijk op de kruising van de Achtergraft en de Nauertogt en het andere complex ligt in de groenstrook tussen Alkmaar en Koedijk aan de Gaffelstraat, vanaf de kanaaldijk gezien achter de molen "de Gouden Engel".
De ledental is een mix van mensen uit de woonwijken van Alkmaar Noord, een (steeds kleiner wordend) aantal oude Koedijkers maar ook een paar mensen uit de omliggende gemeentes.

 

 

Wilt u een tuin huren op dan kunt u hier u hieronder een aanvraag formulier downloaden.
Wachtlijsten: Gaffelstraat 19 personen, Achtergraft 3 personen

pdflogo Aanvraag Tuinhuur

Tip: Gebruik de "Invullen en ondertekenen" optie in Adobe Acrobat om het formulier in te vullen.